Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Alla linkki vuosikokoukseen 2014 pöytäkirjaan:

/datafiles/userfiles/File/vuosikokous 2014 pöytäkirja.doc

 

 

 

 

Kronstadtin pakolaisten perilliset ry.

Vuosikokous 7.5.2011 klo 11.30-13.00

Maakuntakirjasto, Lappeenranta

 

PÖYTÄKIRJA

 

Kokouksen aluksi FM Laura Luostarinen esitteli Kronstadtin pakolainen Dimitrij Belinskij’n valokuvista lasinegatiiveista vedostamaansa näyttelyä Maakuntakirjastossa. Sen jälkeen juotiin kulitsa- ja rahkakahvit.

 

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Edeltävän hallituksen puheenjohtaja Veronica Shenshin toivotti vuosikokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja avasi keskustelun kokouksen järjestäytymisestä.

 

 1. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA.

 

Valittiin puheenjohtajaksi Liisa Siitonen, sihteeriksi Jarmo Belinskij, pöytäkirjantarkastajiksi Olavi Buurman ja Pertti Huusari ja ääntenlaskijoiksi Olavi Buurman ja Pertti Huusari.

 

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsut oli lähetetty kirjeitse, lisäksi kutsu oli yhdistyksen nettisivuilla, joten todettiin kokous lailliseksi. Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 1. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esityslista hyväksyttiin.

 

 1. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO.

Tilinpäätöksen esittelyn jälkeen puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2010

 

Johtokuntaan on kuulunut kertomusvuonna puheenjohtaja Veronica Shenshin, varapuheenjohtaja Pertti Huusari, sihteerinä Liisa Siitonen, rahastonhoitajan Anna Ohrimovitch , jäseninä Pentti Belinskij, Jarmo Belinskij, ja Sirpa Oulaskari. Tilintarkastajina Eija Pentti ja Olavi Buurman.

Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa 14.3.2010 ja 26.9.2010

Vuosikokous oli 14.3.2010.

Panihida- muistopalvelus Kronstadtin pakolaisille oli 14.3.2010 Lappeenrannan ortodoksisessa kirkossa. Palveluksen jälkeen oli kahvitilaisuus ja vuosikokous seurakuntasalilla. Mukana oli 31 henkeä. Vuoden vaihteessa oli maksaneita jäseniä 41 henkilöä.

 

 

 

 1. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE.

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin siitä vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

 1. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET.

Toimintasuunnitelma:

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja annettiin hallitukselle valtuudet valmistella sen keskeisen sisällön, elokuussa 2011 tapahtuva Kronstadtin matka. Päätettiin, että ennakkoilmoittautuminen matkalle on tehtävä 15.6.2011 mennessä Liisa Siitoselle puh. 050-5213385, liisat.siitonen@gmail.com.

Annettiin Veronica Shenshinille lupa koota muistomerkkitoimikunta suunnittelemaan muistolaatan tuottamista Kronstadtiin.

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2011:

Esitystä ei ollut, joten päätettiin, että eletään jäsenmaksuista kertyvien tulojen ja toimintavuonna toteutuvien menojen mukaan.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet:

Keskusteltiin 100 euron ainaisjäsenmaksusta ja todettiin, että asiaa tulee tarvittaessa vielä valmistella ja tehdä mahdollinen päätös myöhemmin.

Päätettiin yksityishenkilöiden vuosijäsenmaksuna pitää edelleen 20 euroa. Päätettiin yhteisöjen ja yritysten kannattajajäsenmaksuksi 40 euroa/vuosi.

 

 1. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET

Erovuorossa olivat kolme jäsentä Pertti Huusari, Liisa Siitonen ja Sirpa

Oulaskari. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Päätettiin valita erovuoroiset uudestaan. Vanha hallitus jatkaa toimintavuonna. Pj. Veronica Shenshin, uudelleenvalittujen lisäksi muut jäsenet Jarmo Belinskij, Pentti Belinskij ja Anna Ohrimovich.

 

 1. VALITAA YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAHENKILÖT.

Päätettiin, että entiset toiminnantarkastajat Olavi Buurman ja Eija Pentti jatkavat, samoin heidän varahenkilönsä Minna Näivä ja Anna Ohrimovich.

 

 

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT.

Päätettiin korvata entiseen tapaan puheenjohtajalle välittömät matkakulut.

 

 1. MUUT ASIAT.

1. Pertti Huusari kertoi lähettäneensä Kronstadt-dokumentin valmistajalle ohjaaja Aleksader Denisoville kiitoskirjeen hänen Suomen vierailustaan ja osallistumisestaan Panihidaan Lappeenrannan ortodoksisessa kirkossa, ja pyytäneensä ohjaajalta kronstadtilaisten yhteystietoja mahdolliseen kulttuurivaihtoon.

2. Laura Luostarinen pyysi yhdistystä tukemaan häntä mahdollisissa rahoituspyynnöissä tehdä Dimitrij Belinskij’n valokuvista kalenteri ja siihen suhtauduttiin myönteisesti.

 

 

Lappeenranta 7.5.2011

Kronstadtin pakolaisten perilliset ry

hallitus 

 

 

Liisa Siitonen Jarmo Belinskij

puheenjohtaja sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Olavi Buurman                                                               Pertti Huusari 

 

 

©2019 yhdistyksen kotisivu - suntuubi.com